KRS online

Krajowy Rejestr Sądowy w Polsce jest bazą daną, na która składają się trzy oddzielne rejestry: rejestr przedsiębiorców, rejestr dłużników niewypłacalnych oraz rejestr stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, w tym fundacji i zakładów opieki społecznej.

KRS onlineKRS online

Rejestr KRS

W dzisiejszych czasach ludzie pragną wiedzieć wiele rzeczy, które dają im pewność. Do tego celu służy między innymi Krajowy Rejestr Sądowy.

Rejestr KRSRejestr KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

Najbardziej znany jest wśród nas wszystkich KRS. Jest to Krajowy Rejestr Sądowy, który podzielony został na trzy części. W pierwszej z nich zawarci zostali przedsiębiorcy.

Krajowy Rejestr SądowyKrajowy Rejestr Sądowy

Funkcje KRS

Do najważniejszych funkcji Krajowego Rejestru Sądowego należy funkcja informacyjna i legalizacyjna. Jeśli chodzi o tą pierwszą funkcję, to dotyczy to tego, że Krajowy Rejestr Sądowy jest czymś w rodzaju bazy danych, w której możliwe jest wyszukanie potrzebnych informacji o danym przedsiębiorstwie, stowarzyszeniu czy też niewypłacalnym dłużniku.

Funkcje KRSFunkcje KRS

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy podzielony jest na trzy części. Pierwszą z nich jest rejestr dotyczący przedsiębiorców. Tym właśnie zająć się warto w pierwszej kolejności. W takim rejestrze wpisywane są różnego rodzaju spółki zaczynając od spółek jawnych, kończąc na spółkach akcyjnych.

KRSKRS
KRS online

KRS online

Krajowy Rejestr Sądowy w Polsce jest bazą daną, na która składają się trzy oddzielne rejestry: rejestr przedsiębiorców, rejestr dłużników niewypłacalnych oraz rejestr stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, w tym fundacji i zakładów opieki społecznej.

Rejestr KRS

Rejestr KRS

W dzisiejszych czasach ludzie pragną wiedzieć wiele rzeczy, które dają im pewność. Do tego celu służy między innymi Krajowy Rejestr Sądowy.

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy

Najbardziej znany jest wśród nas wszystkich KRS. Jest to Krajowy Rejestr Sądowy, który podzielony został na trzy części. W pierwszej z nich zawarci zostali przedsiębiorcy.

Funkcje KRS

Funkcje KRS

Do najważniejszych funkcji Krajowego Rejestru Sądowego należy funkcja informacyjna i legalizacyjna. Jeśli chodzi o tą pierwszą funkcję, to dotyczy to tego, że Krajowy Rejestr Sądowy jest czymś w rodzaju bazy danych, w której możliwe jest wyszukanie potrzebnych informacji o danym przedsiębiorstwie, stowarzyszeniu czy też niewypłacalnym dłużniku.

KRS

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy podzielony jest na trzy części. Pierwszą z nich jest rejestr dotyczący przedsiębiorców. Tym właśnie zająć się warto w pierwszej kolejności. W takim rejestrze wpisywane są różnego rodzaju spółki zaczynając od spółek jawnych, kończąc na spółkach akcyjnych.

Adam Strzembosz – przewodniczący KRS

Adam Strzembosz – przewodniczący KRS

Był on przewodniczącym Krajowej Rady Sądowniczej od 24 marca 1994 do 24 marca 1998 roku. Z wykształcenia jest prawnikiem oraz sędzią. W latach 1989 – 1990 był wiceministrem sprawiedliwości. Był również pierwszym prezesem sądu najwyższego. Studia prawnicze odbył on na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest on więc absolwentem jednej z najstarszych uczelni w Polsce.

Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa

Istnieje kilka działów, na podstawie których wyznaczane są uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie w jakich dziedzinach może ona funkcjonować i gdzie znajdują się jej uprawnienia.