KRS

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy podzielony jest na trzy części. Pierwszą z nich jest rejestr dotyczący przedsiębiorców. Tym właśnie zająć się warto w pierwszej kolejności. W takim rejestrze wpisywane są różnego rodzaju spółki zaczynając od spółek jawnych, kończąc na spółkach akcyjnych. Jeśli chodzi o sam rejestr przedsiębiorców, to jest on zbudowany z sześciu działów, dzięki którym KRS może w odpowiedni sposób kontrolować pracę podlegającej mu jednostki. Jeśli chodzi o Dział I to znajdują się tam dane firmy, która w takim rejestrze się znajduje. Dzięki temu możliwe jest jej odpowiednie zlokalizowane. Bardzo ważne jest to, że w tym dziale znajduje się forma prawna, jaką dana spółka posiada. Dzięki temu można stwierdzić jakie prawo może być egzekwowane od danej jednostki. Na pewno jest to bardzo dobra sprawa. Zapisywane są tam również filie, jakie dane przedsiębiorstwo posiada. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie wszystkich placówek, jakie taka firma posiada.


W tym dziale zapisane są wszystkie działania jakie podejmowane został w skutek powstawania danego przedsiębiorstwa. Jeśli zostało ono połączone lub w jakiś sposób przekształcone, na pewno KRS wyszukiwarka odpowiednio każdemu to pokaże. Dzięki temu można będzie zobaczyć jak dana firma funkcjonuje i jak powstawała. W tym dziale umieszczane są również informacje, jakie dotyczą statutu posiadanego przez przedsiębiorstwo. Dzięki temu można będzie skontrolować w łatwy sposób, czy wszystko w takiej spółce działa w odpowiednio dobry sposób. Uzyskać będzie można z takiego faktu pełne zadowolenie, z którego można będzie się cieszyć.

Dział II tego rejestru dotyczy reprezentantów, jakich wyznacza przedsiębiorstwo. Dzięki temu KRS online będzie wiedziała do kogo należy się zwracać, jeśli będą jakieś problemy z firmą lub gdy Krajowy Rejestr Sądowy będzie chciał w danym przedsiębiorstwie przeprowadzić kontrolę. Ten zapis jest więc niezwykle ważny. Oczywiście zapisane są tu również dane dotyczące osób, które wchodzą w skład zarządu, jaki funkcjonuje w danej spółce. Wszystkie informacje o członkach zarządu i pracownikach muszą się tutaj znaleźć, aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem.

Dział III rejestru dotyczy działalności jaką dane przedsiębiorstwo pełni. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie pełnego zadowolenia z informacji, jakie na temat danej firmy można uzyskać. Znajdują się tutaj wszystkie dokumenty, na podstawie których można będzie stwierdzić, że dana firma funkcjonuje zgodnie z prawem i rozlicza się ze wszystkimi instytucjami z jakimi rozliczać się powinna.

Jeśli chodzi o Dział IV to znajdują się tam informacje o zaległościach podatkowych, jakie ewentualnie posiada dane przedsiębiorstwo. Znajdują się tam wszystkie informacje jakie dotyczą dłużników i osób, które zalegają z płatnościami. Dzięki temu można będzie sprawdzić, czy dana firma działa rzetelnie, czy też ma jakieś problemy z funkcjonowaniem.

Dział V dotyczy kurateli jaka może być sprawowana nad przedsiębiorstwem. Natomiast dział VI związany jest z likwidacją firmy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Przewodniczący KRS
Adam Strzembosz – przewodniczący KRS

Był on przewodniczącym Krajowej Rady Sądowniczej od 24 marca 1994 do 24 marca 1998 roku. Z wykształcenia jest prawnikiem oraz...

Zamknij